+381/ 021 457-023 •

Lovačko Udruženje

"LU"Petrovec" Bački Petrovec"Bački Petrovac

Osnovne informacije o udruženju


Predsednik:  Dragan Božič

Sekretar:   Nebojša Marušić

Broj društava u udruženju:  4

Ukupno lovaca u udruženju:  190
Adresa:   ul.Jarmočna 38 /Lov.Dom "Lesik"/

Bački Petrovac
Telefon:  021/780262 064/4799085
  e-mail:  petroveclu@gmail.com

Lovačko udruženje "Petrovec" sa sedištem u Bačkom Petrovcu, gazduje lovištem "Bačka"
ukupne površine 15.750,59 ha, od čega lovne površine obuhvataju 14.155,72 ha.
Udruženje ima 184 aktivnih članova i 4 lovačka društva.Stalno gajenje divljači u lovištu "Petrovec" su srna, zec, fazanska divljač i poljska jarebica.Lovište ima u funkciji sledeće lovne objekte:30 stabilnih čeka,50 hranilišta za srne,120 hranilišta za fazane i poljske jarebice,75 solišta,16 pojilišta i 4 prihvatališta-voalijere za fazančiće ukupne površine2 ha.Udruženje poseduje 4 Lov.Doma ukupne korisne površine 800 m2, 10 ha zemlje i 15 ha višegodišnjih remiza.
Stručna služba ima stalno zaposlenog lovočuvara sa motornim vozilom kome pomaže i 13 lovočuvara volontera ili popularno nazvano komisija za uzgoj i zaštitu divljači.
Lovni Turizam je razvijen zahvaljujući lovno turističkoj org. Lovoaza d.o.o. koja je u sastavu LD Fazan Kulpin

img

Lovački Domovi


Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:


  • Lovački Dom LD"Gložan" Gložan

  • Lovački Dom LD " Maglić" Maglić

  • Lovački Dom LD "Lesik" Bač. Petrovac

  • Lovački Dom LD"Fazan" Kulpin

Lovačka društva u udruženju


Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 89


Predsednik:

Triaška Jan

Sekretar:

Anušiak Milan


Adresa:

ul.Jarmočna 50 LD "Lesik"


Telefon: 021/781434

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 39


Predsednik:

Miroslav Pavčok

Sekretar:

Ondrej Chlpka


Adresa:

Ljudevita Dutka bb


Telefon: 064 1433129

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 30


Predsednik:

Branislav Plachtinski

Sekretar:

Zoroslav Brtka


Adresa:

Kanalska bb


Telefon: 064/4799085

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 32


Predsednik:

Zoran Marušić

Sekretar:

Srdic Milenko


Adresa:

I.L.Ribara bb


Telefon: 062 209610

Divljač u lovištu


Srna

1   komada

Divlja svinja

1   komada

Zec

1   komada

Prepelica

1   komada

Fazan

1   komada

Vesti


U LU PETROVEC IZ BAČ.PETROVCA , NA GODIŠNJOJ IZBORNOJ SKUPŠTINI U LOV. UDRUŽENJU ODRŽANOJ 31.03.2019 G. IZABRANO JE NOVO RUKOVODSTVO ZA NAREDNI ČETVOROGODIŠNJI MANDAT , ZA NOVOG PREDSEDNIKA JE IZABRAN DRAGAN BOŽIČ IZ LD MAGLIĆ A NJEGOV ZAMENIK JE ZOROSLAV BRTKA IZ LD FAZAN KULPIN. TAKOĐE SU IZABRANI I NOVI ČLANOVI UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA .
DOBAR POGLED LU PETROVEC

Pročitaj sve...
LU"Petrovec" Bački Petrovec