+381/ 021 457-023 •

Lovačko Udruženje

"LU"Petrovec" Bački Petrovec"Bački Petrovac

Osnovne informacije o udruženju


Predsednik:  Michal Bohuš

Sekretar:  Ondrej Chlpka

Broj društava u udruženju:  4

Ukupno lovaca u udruženju:  204
Adresa:   ul.Jarmočna 50 Lov.Dom "Lesik"

Bački Petrovac
Telefon:  021/780262 064/4799085
  e-mail:  petroveclu@gmail.com

Lovačko udruženje "Petrovec" sa sedištem u Bačkom Petrovcu, gazduje lovištem "Bačka"
ukupne površine 15.750,59 ha, od čega lovne površine obuhvataju 14.155,72 ha.
Udruženje ima 204 aktivnih članova i 4 lovačka društva.Stalno gajenje divljači u lovištu "Petrovec" su srna, zec, fazanska divljač i poljska jarebica.Lovište ima u funkciji sledeće lovne objekte:30 stabilnih čeka,50 hranilišta za srne,120 hranilišta za fazane i poljske jarebice,75 solišta,16 pojilišta i 4 prihvatališta-voalijere za fazančiće ukupne površine2 ha.Udruženje poseduje 4 Lov.Doma ukupne korisne površine 800 m2, 10 ha zemlje i 15 ha višegodišnjih remiza.Stručna služba ima stalno zaposlenog lovočuvara sa motornim vozilom kome pomaže 13 lovočuvara volontera.Lovni Turizam je delimično razvijen i u usponu je. 13.04.2016 g Dobar Pogled LU "Petrovec"

img

Lovački Domovi


Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:


  • Lovački Dom LD"Gložan" Gložan

  • Lovački Dom LD " Maglić" Maglić

  • Lovački Dom LD "Lesik" Bač. Petrovac

  • Lovački Dom LD"Fazan" Kulpin

Lovačka društva u udruženju


Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 91


Predsednik:

Triaška Jan

Sekretar:

Anušiak Milan


Adresa:

ul.Jarmočna 50 LD "Lesik"


Telefon: 021/781434

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 42


Predsednik:

Miroslav Pavčok

Sekretar:

Ondrej Chlpka


Adresa:

Ljudevita Dutka bb


Telefon: 064 1433129

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 40


Predsednik:

Branislav Plachtinski

Sekretar:

Govorčin Marko


Adresa:

Kanalska bb


Telefon: 064/4799085

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 31


Predsednik:

Zoran Marušić

Sekretar:

Srdic Milenko


Adresa:

I.L.Ribara bb


Telefon: 062 209610

Divljač u lovištu


Srna

1   komada

Divlja svinja

1   komada

Zec

1   komada

Prepelica

1   komada

Fazan

1   komada

Vesti


LU"Petrovec" Bački Petrovec 12/05/2016 VAŽNO OBAVEŠTENJE!
img

LU "PETROVEC"Bač.Petrovac SAOPŠTENJE:Povodom sveučestalije pojave nezakonitog lova kako u našem lovištu, tako i u susednim lovištima , LU "Petrovec" je dana 08.05.2016 g. sa početkom u 9 čas. u prostorijama lov.doma "Lesik" organizovalo sastanak sa predstavnicima lovačkih udruženja koja graniče sa LU"Petrovec" ,odnosno sa Lovačkim društvima koje graniče sa lovištem "Bačka" kojim gazduje LU"Petrovec", predstavnicima poljočuvarske službe, kao i predstavnicima MUP-a, operativcima iz PS Bač:Petrovac.Na dnevnom redu je bila jedna, jedina tačka i to je:Donošenje odluka o delovanju svih učesnika skupa,radi sprecavanja vršenja radnji nezakonitog lova.Posle niz diskusija na ovu temu,razmene brojeva mobilnih telefona i sagledavanja zajedničke problematike svih učesnika,donešeni su sledeći zaključci:- Da se intenzivira čuvanje lovišta, tako da će se u svakom lovačkom društvu oformiti mobilne ekipe koje će pored profesionalnog lovočuvara stalno obilaziti svoje revire i o svim sumnjivim radnjama obeveštavati,kako stručnu službu Lovačkog Udruženja,tako i nadležne organe MUP-a a po potrebi i nadležne organe u susednim Lov.Društvima.- povremeno organizovati zajedničke akcije kontrole lovišta u okruženju.- Češća kontrola dokumenata učesnika u lovu,od strane policijskih patrola.- Nadležnima uputiti zahtev za pooštrenje zakonske regulative za učesnike u nezakonitom lovu.- Da se ovi zaključci dostave svim institucijama na teritoriji AP Vojvodine nadležnim za lovstvo. U Bač. Petrovcu 08.05.2016 g. Dobar pogled.Pročitaj sve...
LU"Petrovec" Bački Petrovec