+381/ 021 457-023 •

Lovačko Udruženje

"Emil Talijan"Novi Kneževac

Osnovne informacije o udruženju


Predsednik:  Agošton Atila

Sekretar:  Kardoš Atila

Broj društava u udruženju:  0

Ukupno lovaca u udruženju:  0
Adresa:   Šumska 11 A, 23330 Novi Kneževac

Novi Kneževac
Telefon:  0638144040
  e-mail:  luemiltalijan@stcable.net

Lovačko udruženje ,,Emil Talijan,, gazduje lovištem ,,Novokneževački ritovi,, koji se nalazi na severu Banata, pored reke Tise. Površina lovišta je nešto više od 12000 ha.-a. Od visoke divljači najznačajnija je srneća divljač. Srndaći su nam visoke trofejne vrednosti- svake godine se ulovi više ,,zatnih,, grla pored značajnog broja ,,srebrnih i ,,bronzanih,,.-. Fond srneće divljači je stabilno iznad 1000 grla na prolećnim brojanjima. Divlja svinja je već više od 10 godina u našoj lovno-privrednoj osnovi. Godišnje se odstreli od 30-50 grla crne divljači- manje značajne trofejne vrednosti nego srndaći-. Fazan je najznačajnija sitna divljač u našem lovištu. Pored stabilne prirodne populacije ispuštamo svake godine preko 1000 mladih fazana .Pošto imamo i poligon za lov fazana, ovaj broj ispuštenih fazana planiramo - već sledeće godine- da dupliramo. Nažalost, kao i drugde u srednjoj Evropi i kod nas je u opadanju brojnost divljeg zeca. Pošto je naše lovište uglavnom na poljoprivrednom zemljištu, pritisak moderne agrotehnike desetkuje zečju populaciju. Sa smanjivanjem broja izlazaka na zeca pokušavamo da kompenzujemo ovaj negativan trend, ali nije sigurno da će to biti dovoljno da zec opstane. Moramo uticati na politiku da bi se poljoprivredna proizvodnja racionalizirala u smislu, intenziteta korišćenja zemljišta a u pravcu održivog korišćenja resursa. Barsku divljač- divlje patke i guske - lovimo na novokneževačkom ribnjaku površine oko 400 ha i na reci Tisi, koja je pogotovo zimi značajno stanište za velika jata gluvara. Prepelice i lovne vrste divljih golubova lovimo u manjem obimu ali one čine značajnu stavku u našoj turističkoj ponudi. L.U.,,Emil Talijan,, broji trenutno 145 članova. Imamo prelepi lovački dom na reci Tisi a u blizini doma nam je i upravna zgrada sa kancelarijom za stručnu službu, klanicom za obradu i smeštaj mesa divljači, sa hladnjačom i garažom.

img

Lovački Domovi


Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:


  • Lovački dom,,LOVAC,, u Novom Kneževcu

Lovačka društva u udruženju


Divljač u lovištu


Srna

1200   komada

Divlja svinja

100   komada

Zec

2000   komada

Liska crna

1000   komada

Gugutka

2000   komada

Divlja guska - lisasta

2000   komada

Divlja patka - gluvara

1000   komada

Divlja patka - kržulja

500   komada

Divlja patka - riđoglava

500   komada

Divlja patka - zviždara

500   komada

Divlja patka - pupčanica

200   komada

Poljska jerebica

50   komada

Prepelica

500   komada

Divlji golub

500   komada

Grlica

100   komada

Fazan

2000   komada

Vesti


Emil Talijan