+381/ 021 457-023 •

Lovačko Udruženje

"Lovačko udruženje "Đurđevo""Kovin

Osnovne informacije o udruženju


Predsednik:  Tihomir Vukosavljević

Sekretar:  Miloš Stojčić

Broj društava u udruženju:  2

Ukupno lovaca u udruženju:  75
Adresa:   Maršala Tita 89 , Skorenovac

Kovin
Telefon:  0642144050
  e-mail:  lu.djurdjevo@yahoo.com

Lovačko udruženje ,,Đurđevo” osnovano je kao novo udruženje naOsnivačkoj skupštini 15.3.2011. u Skorenovcu . Lovačko udruženje jedobrovoljna , nevladina i nedobitna organizacija , zasnovana na slobodiudruživanja , osnovana radi ostvarivanja i unapređivanja ciljeva uoblasti lovstava , gajenja , zaštite , lova i korišćenja divljači , kao iunapređivanja populacija divljači i njenih staništa na teritoriji lovištaMZ Pločice i MZ Skorenovca . Pre udruživanja postojala su dvaodvojena lovačka društava u Pločici i Skorenovcu . Danas lovačkoudruženje ,,Đurđevo” ima dve sekcije i to lovačku sekciju MZ Pločica ilovačku sekciju MZ Skorenovac , a na predlog upravnog odboraSkupštine udruženja može primiti u svoj sastav i sekcije drugih mesnihzajednica . Svaka lovačka sekcija obavlja svoje poslove i aktivnosti usvom lovnom reviru , kao delu lovišta kojim gazduje udruženje .Odlukom Upravnog odbora sekcije mogu da obavljaju određeneaktivnosti od opšteg interesa na čitavoj teritoriji lovišta . Udruženje jedobilo naziv po posedu Đurađa Brankovića , koji je on odAustrougarske dobio na ovoj teritoriji .

img

Lovački Domovi


Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:


  • Pločica

  • Skorenovac

Lovačka društva u udruženju


Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 35


Predsednik:

Stamenković Milovan

Sekretar:

Stojčić Radivoje


Adresa:


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 40


Predsednik:

Sekretar:


Adresa:

Maršala Tita 89


Telefon:

Divljač u lovištu


Srna

1   komada

Divlja svinja

1   komada

Zec

1   komada

Liska crna

1   komada

Gugutka

1   komada

Divlja guska - lisasta

1   komada

Divlja patka - gluvara

1   komada

Divlja patka - kržulja

1   komada

Divlja patka - riđoglava

1   komada

Divlja patka - zviždara

1   komada

Divlja patka - pupčanica

1   komada

Poljska jerebica

1   komada

Prepelica

1   komada

Divlji golub

1   komada

Grlica

1   komada

Fazan

1   komada

Vesti


Lovačko udruženje "Đurđevo"