+381/ 021 457-023 •

Lovačko Udruženje

"Panonija Mol"Ada

Osnovne informacije o udruženju


Predsednik:  Vasa Morović

Sekretar:  Škrinjar Kornel

Broj društava u udruženju:  0

Ukupno lovaca u udruženju:  0
Adresa:   Obala Tise bb

Ada
Telefon:  063/540-325
  e-mail:  Lu.panonija.mol@gmail.com

Na severu Vojvodine,uz samu obalu Tise ,na sredini puta između Bečeja i Sente nalazi se Mol, jedno od najstarijih naselja u Potisju.Prvi zvanični pisani dokument o lovstvu u Molu datira još od davne 1878 godine, a 1966 godine lovačko udruženje "Panonija" se osamostaljuje od udruženja "Fazan" iz Ade, i to ime nosi i danas.Područje na kome se danas prostire lovište "Panonija" (središnji deo Potisja), oduvek je bilo bogato raznim vrstama pernate i dlakave divljači.U prošlosti je na ovom terenu bilo mnogo bara,ritova i rečica sa dobrim stanišnim uslovima za prirodnu ishranu i zaštitu divljači.Zahvaljujući takvom lovištu i ulov je uvek bio bogat.Lovačko udruženje "Panonija" sa sedištem u Molu gazduje lovištem "Donji rit" površine 9429 ha, od čega lovne površine 8359 ha. Lovište ima oblik nepravilnog pravougaonika i omeđano je lovištima Ade, Bačke Topole, Bačkog Petrovog Sela i Novog Miloševa.Osnovna plemenita divljač u lovištu "Donji rit" je :zec,fazan,divlja svinja(povremeno),srna,jarebica.Ukupan broj članova udruženja je 70.Lovište ima sledeće lovne objekte: 7 stabilnih čeka, 4 čeke na drvetu, 20 hranilišta za srne, 35 solišta, 5 pojilišta, 23 hranilišta za fazane,prihvatilište (otvoreno) za fazane površine 2 ha, i 2000m2 zatvorenog prihvatilišta za fazane.Udruženje u svom vlasništvu ima: 49 ha zemlje (40 ha pod remizama) i 50 ha dobijenog zemljišta na korišćenje, koje je pošumljeno višegodišnjim remizama.Lovačku dom ,u rekreacionom kampu gde se nalaze sportski tereni.Lovačku kuću (tzv.Druga kuća) koja se nalazi na 4 km od centra Mola,pored nasipa sa desne obale Tise, u sredini lovišta.
Stručna sluzba ima upravnika lovišta i lovočuvara.Lovni turizam je razvijen, naročito prolećni lov srndaća, letnji lov prepelice i grlice, i zimsko-jesenji lov zeca , fazana, i srne.

img

Lovački Domovi


Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:


  • Lovački dom

  • Lovačka kuća ( II Kuća)

Lovačka društva u udruženju


Divljač u lovištu


Srna

500   komada

Zec

1080   komada

Fazan

2000   komada

Divlja svinja

5   komada

Divlja patka - gluvara

200   komada

Poljska jerebica

65   komada

Vesti


Panonija Mol