+381/ 021 457-023 •

SAOPŠTENJE SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA LOVAČKOG SAVEZA VOJVODINE

Lovački Savez Vojvodine 20/05/2016
img

U Ravnom Topolovcu (LU Žitište) 16.05.2016. god. održana je sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Vojvodine. Upravni odbor je razmatrao aktivnosti između dve sednice i usvojio je izveštaj o finansijskom poslovanju Saveza za period 01.01.-31.03.2016. kao i pregled uplaćene članarine. U vezi napred iznetog, ovlašćena je komisija za materijalno-finansijska pitanja da pripremi predlog odluke o plaćanju članarine za ona Lovačka udruženja koja ne poštuju rok uplate utvrđen na skupštini Saveza. Upravni odbor je zaključio da je potrebno skrenuti pažnju Lovačkim udruženjima koja do sada nisu uplatila članarinu da to urade u što kraćem roku.
Na sednici je usvojen izveštaj sa regionalnih sastanaka sa Lovačkim udruženjima kao i predloženi zaključci. Pomenuti izveštaj je dostavljen Lovačkom savezu Srbije.
Nakon svestrane rasprave u vezi dopisa JP Putevi Srbije koji se odnosi na postavljanje saobraćajne signalizacije, Upravni odbor je zauzeo jedinstven stav da se ovo pitanje mora sistemski rešavati u saradnji sa nadležnim državnim organima kao i da se pokušaju iznaći rešenja za finansiranje postavljanja i održavanja znakova da ne bi sav teret pao na korisnike lovišta kao što je predloženo u pomenutom dopisu.
Upravni odbor je usvojio predlog programa rada komisije za informisanje i dao podršku nastojanjima da se unapredi informisanje i komunikacija sa Lovačkim udruženjima.
Na osnovu ugovorne obaveze koju JP Vojvodinašume ima prema Savezu, Upravni odbor je doneo odluku o dodeli 1000 fazančića uzrasta 7-8 nedelja za pet Lovačkih udruženja (svakom po 200 jedinki).
Na zahtev LU “Kapetanski rit” Kanjiža odobrena je finasijska pomoć za štampanje monografije o LD “Graničar” Horgoš.
Takođe je doneta odluka da se povodom jubileja LD “Vojka” (LU Stara Pazova) dodeli plaketa Lovačkog saveza Vojvodine.


Lovački Savez Vojvodine

20/05/2016