+381/ 021 457-023 •

MIŠLJENJE POVODOM DOPISA JP "PUTEVI SRBIJE" O POSTAVLJANJU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

Lovački Savez Vojvodine 28/04/2016 VAŽNO OBAVEŠTENJE!
img

Dopisom posl. br. 953-6437 od 24.03.2016 god., JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, dostavilo je LSV Novi Sad projektnu dokumentaciju i dr., radi prenosa nadležnosti u delu postavljanja i održavanja saobraćajnih znakova „divljač naputu“ (1-18) sa dopunskom tablom IV-2 pored kolovoza državnih puteva, van naseljenih mesta, na teritoriji APV, a u samom dopisuje navelo razloge iz kojih smatra da bi postavljnje ovih saobraćajnih znakova bilo obveza LSV.Prema sadržini citiranog dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, LSV bi trebao da o svom trošku nabavi, postavi (prema projektnoj dokumentaciji) i održava navedenu saobraćajnu signalizaciju i LSV se u tom smislu upućuje na isporučioce saobraćajne signalizacije i dr.Sve ovo bi trebalo da se zasniva na odredbama nekoliko zakona i drugih propisa koji se u dopisu citiraju, uz uvodnu npomenu da dopis proističe iz zaključaka sa radnog sastanka LSV i JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, koji je, kako se navodi, održan 2015 god.Kod takvog stanja stvari, a respektujući odredbe zakonskih i dr. propisa koji regulišu upravljanje javnim putevima, odnosno državnim putevima, mišljenja smo da predlozi i zahtevi JP „PUTEVI SRBIJE“ sadržani u dopisu od 23.03.2016 god., nisu zakoniti, valjani i osnovani, iz razloga koji slede :-tako najpre, prema čl. 8 Zakona o javnim putevima (Sl. gl. RS br. ...104/13,u daljem tekstu : Zakon) upravljanje javnim putevima vrši javno preduzeće koje osniva Vlada, a upravljač javnog puta je javno preduzeće kome je povereno upravljanje javnim putevima i koje je za to registrovano;-prema čl. 55 istog Zakona upravljač puta postavlja, zamenjuje, dopunjuje i održava javnu signalizaciju, opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta i dr. ;-prema čl. 57 st. 1 istog Zakona, održavanjem javnog puta u smislu zakona smatraju se radovi kojima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj i čuva upotrebna vrednost puta, a prema st. 3 istog člana, održavanje javnog puta obuhvata redovno, periodično i urgentno održavanje puta ;-prema čl. 58 st. 1 tač. 8 istog Zakona, radovi na redovnom održavanju puta jesu (između ostalog) postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i održavanje saobraćajne signalizacije ;-prema čl. 63 istog Zakona, javno preduzeće održava saobraćajnu signalizaciju; i-čl. 44 st. 1 tač. 19 istog Zakona nemaju sadržinu koja se citira u tač. 6 dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ (str. 2 dopisa, stav II odozgo) prema kojoj je kao zakonska obaveza korisnika lovišta predviđeno : ...“da korisnik lovišta o svom trošku postavi i održava saobraćajne znakove 1-18 sa dopunskom tablom IV-2.“, jer čl. 44 Zakona takvu obavezu korisnika lovišta ne konstituiše, niti to čini u bilo kojoj drugoj svojoj odredbi:-konačno, prema čl. 3. st. 1 tač. 6 Pravilnika o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete (Sl. gl. RS br. 2/12, u daljem tekstu : Pravilnik)) kao mera sprečavanja štete od divljači (dakle štete koju divljač može da prouzrokuje ljudima ili imovini u lovištu i na površinama van lovišta) predviđeno je podnošenje zahteva upravljaču puta za postavljanje saobraćajnih znakova ograničenje brzine kretanja i „divljač na putu“ na svim javnim sobraćajnicama na kojim postoji mogućnost nastanka štete od divljači u lovištu, na površinama van lovišta, kao i na nelovnim površinama, radi sprečavanja štete od divljači na vozilu.% 9% 9%Iz citiranih zakonskih odredbi i odredbi čl. 3. Pravilnika, savim određeno i jasno proizilazi da je za postavljanje, zamenjivanje i održavanje saobraćajne signalizacije, odovorno javno preduzeće koje upravlja javnim putem, u konkretnom slučaju JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd kao JP kome je, kao upravljaču puta povereno upravljanje javnim putevima, pri čemu pozivanja na zakonske odredbe raznih zakona koji se citiraju u njegovom dopisu od 24.03.2016 god., nije od značaja i ne dovodi u pitanje navedene zakonske obaveze.Sve ovo uz napomenu da potpisnicima ovog mišljenja, nisu poznati zaključci pomenutog radnog sastanka JP „PUTEVI SRBIJE“ i LSV koji je održan 2015 god., te da li je ovim zaključcima LSV preuzeo nekakvu obavezu u vezi postavljanja predmetne saobraćajne signalizacije i sl.S poštovanjem !U Novom Sadu, 21.04.2016 god. Dopisom posl. br. 953-6437 od 24.03.2016 god., JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, dostavilo je LSV Novi Sad projektnu dokumentaciju i dr., radi prenosa nadležnosti u delu postavljanja i održavanja saobraćajnih znakova „divljač naputu“ (1-18) sa dopunskom tablom IV-2 pored kolovoza državnih puteva, van naseljenih mesta, na teritoriji APV, a u samom dopisuje navelo razloge iz kojih smatra da bi postavljnje ovih saobraćajnih znakova bilo obveza LSV.Prema sadržini citiranog dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, LSV bi trebao da o svom trošku nabavi, postavi (prema projektnoj dokumentaciji) i održava navedenu saobraćajnu signalizaciju i LSV se u tom smislu upućuje na isporučioce saobraćajne signalizacije i dr.Sve ovo bi trebalo da se zasniva na odredbama nekoliko zakona i drugih propisa koji se u dopisu citiraju, uz uvodnu npomenu da dopis proističe iz zaključaka sa radnog sastanka LSV i JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd, koji je, kako se navodi, održan 2015 god.Kod takvog stanja stvari, a respektujući odredbe zakonskih i dr. propisa koji regulišu upravljanje javnim putevima, odnosno državnim putevima, mišljenja smo da predlozi i zahtevi JP „PUTEVI SRBIJE“ sadržani u dopisu od 23.03.2016 god., nisu zakoniti, valjani i osnovani, iz razloga koji slede :-tako najpre, prema čl. 8 Zakona o javnim putevima (Sl. gl. RS br. ...104/13,u daljem tekstu : Zakon) upravljanje javnim putevima vrši javno preduzeće koje osniva Vlada, a upravljač javnog puta je javno preduzeće kome je povereno upravljanje javnim putevima i koje je za to registrovano;-prema čl. 55 istog Zakona upravljač puta postavlja, zamenjuje, dopunjuje i održava javnu signalizaciju, opremu puta i objekte i opremu za zaštitu puta i dr. ;-prema čl. 57 st. 1 istog Zakona, održavanjem javnog puta u smislu zakona smatraju se radovi kojima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj i čuva upotrebna vrednost puta, a prema st. 3 istog člana, održavanje javnog puta obuhvata redovno, periodično i urgentno održavanje puta ;-prema čl. 58 st. 1 tač. 8 istog Zakona, radovi na redovnom održavanju puta jesu (između ostalog) postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i održavanje saobraćajne signalizacije ;-prema čl. 63 istog Zakona, javno preduzeće održava saobraćajnu signalizaciju; i-čl. 44 st. 1 tač. 19 istog Zakona nemaju sadržinu koja se citira u tač. 6 dopisa JP „PUTEVI SRBIJE“ (str. 2 dopisa, stav II odozgo) prema kojoj je kao zakonska obaveza korisnika lovišta predviđeno : ...“da korisnik lovišta o svom trošku postavi i održava saobraćajne znakove 1-18 sa dopunskom tablom IV-2.“, jer čl. 44 Zakona takvu obavezu korisnika lovišta ne konstituiše, niti to čini u bilo kojoj drugoj svojoj odredbi:-konačno, prema čl. 3. st. 1 tač. 6 Pravilnika o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete (Sl. gl. RS br. 2/12, u daljem tekstu : Pravilnik)) kao mera sprečavanja štete od divljači (dakle štete koju divljač može da prouzrokuje ljudima ili imovini u lovištu i na površinama van lovišta) predviđeno je podnošenje zahteva upravljaču puta za postavljanje saobraćajnih znakova ograničenje brzine kretanja i „divljač na putu“ na svim javnim sobraćajnicama na kojim postoji mogućnost nastanka štete od divljači u lovištu, na površinama van lovišta, kao i na nelovnim površinama, radi sprečavanja štete od divljači na vozilu.% 9% 9%Iz citiranih zakonskih odredbi i odredbi čl. 3. Pravilnika, savim određeno i jasno proizilazi da je za postavljanje, zamenjivanje i održavanje saobraćajne signalizacije, odovorno javno preduzeće koje upravlja javnim putem, u konkretnom slučaju JP „PUTEVI SRBIJE“ Beograd kao JP kome je, kao upravljaču puta povereno upravljanje javnim putevima, pri čemu pozivanja na zakonske odredbe raznih zakona koji se citiraju u njegovom dopisu od 24.03.2016 god., nije od značaja i ne dovodi u pitanje navedene zakonske obaveze.Sve ovo uz napomenu da potpisnicima ovog mišljenja, nisu poznati zaključci pomenutog radnog sastanka JP „PUTEVI SRBIJE“ i LSV koji je održan 2015 god., te da li je ovim zaključcima LSV preuzeo nekakvu obavezu u vezi postavljanja predmetne saobraćajne signalizacije i sl.S poštovanjem !U Novom Sadu, 21.04.2016 god.


Lovački Savez Vojvodine

28/04/2016