+381/ 021 457-023 •

U zamrzivaču u Zrenjaninu pronađene i oduzete mrtve jedinke strogo zaštićenih vrsta ptica i sisara

Lovački Savez Vojvodine 28/09/2015 VAŽNO OBAVEŠTENJE!
img

U zamrzivaču u Zrenjaninu pronađene i oduzete mrtve jedinke strogo zaštićenih vrsta ptica i sisaraDana 15.09.2015.Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine u prisustvu stručnog lica Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, uz podršku Policijske stanice Zrenjanin, a poprijavi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, u zamrzivaču kod J.P. pronašla je 19 jedinki strogo zaštićenih vrsta životinjai to:divljaguska (Anseranser) – 2 jedinkepatkačegrtuša (Anasstrepera) – 1 jedinkaćubastapatka (Aythyafuligula) – 1 jedinkapatkakašikara (Anasclypeata) – 5 jedinkimorskautva (Tadornatadorna) – 1 jedinkapčelarica(Meropsapiaster) – 5 jedinkijarebicakamenjarka (Alectorisgraeca) – 3 jedinkestepskitvor (Putoriuseversmanni) – 1 jedinkaNavedene jedinke su strogo zaštićene vrste prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divlјih vrsta bilјaka, životinja i glјiva („Sl.Gl.RS“ 5/10; 47/11). U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl.Gl.RS“ 36/09; 88/10;91/10-isp.) zabranjenoihje ubijati, hvatati,držatiilinabilokojinačinpribavlјatii sl.Lice kod kog su pronađene navedene jedinke je upravnik lovišta, odnosno radnik stručne službe u Lovačkom udruženju “Grad Zrenjanin“. Posao stručne službe je između ostalog obavlјanje stručnih aktivnosti zaštite i unapređivanja populacija divlјači, a držanje mrtvih retkih i zaštićenih vrsta predstavlja upravo suprotno, ugrožavanje divljači, zaštićenih vrsta i biodiverziteta uopšte.Prema Pravilniku o odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvolјenom radnjom u odnosu na strogo zaštićene i zaštićene divlјe vrste („Sl. GlasnikRS“, br. 37/10), ukupna visina odštete za navedene jedinke iznosi 2.050.000,00 dinara.


Lovački Savez Vojvodine

28/09/2015