+381/ 021 457-023 •

ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA LOVAČKOG SAVEZA VOJVODINE

Lovački Savez Vojvodine 24/04/2019
img

Konstitutivna sednica UO LSV održana je 23.04.2019. god. u prostorijama LSV u Novom Sadu.
Članovi UO LSV u sazivu od 06.04.2019. god. razmatrali su niz aktuelnih pitanja o dosadašnjem kao i smernice o budućem radu LSV.
Zbog aktiviranja stručnog rada LSV po temama formirane su komisije UO koje mu pomažu u izvršavanju njegovih poslova i zadataka, i izabrani su predsednici komisija mahom iz redova UO LSV.
Sastav komisija će biti razmatran naknadno u što skorije vreme.
Planirano je da se rad organizuje u okviru sledećih jedanest komisija koje formira UO, kao svoja stručna radna tela:
- komisija za pravna i statutarna pitanja, predstavke i žalbe.
- komisija za materijalno i finansijsko poslovanje.
- komisija za medjunarodnu saradnju.
- komisija za informisanje.
- komisija za ocenjivanje trofeja.
- komisija za zaštitu divljači.
- komisija lovnu kinologiju.
- komisija za lovno streljaštvo.
- komisija za lovački podmladak.
- komisija za polaganje lovačkog ispita.
- komisija za odlikovanja i druga priznanja.
Donete su odluke o realizaciji i sprovodjenju odluka Skupštine, kao i druge odluke koje se odnose na operativni rad LSV, tako da će u buduće materijal za sednice članovima UO biti dostavljan i posredstvom elektronske pošte i nakon usvajanja zapisnika svim članicama LSV dostaviće se izvod iz zapisnika.
Članovi UO su jedinstveni u stavu da jedan od prioritetnih zadataka jeste definisanje odnosa izmedju LSS i LSV koji su nastali nakon održane izborne skupštine LSS u Beogradu u oktobru 2018. god


Lovački Savez Vojvodine

24/04/2019