+381/ 021 457-023 •

Pročitajte vesti


Lovački Savez Vojvodine 16/04/2019 VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Poštovani,
budući da će se 26.04.2019.god. Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, kao društvo pripojiti OTP banci, obaveštavamo Vas, da će od 26.04.2019.god. doći do promene postojećeg žiro računa
(355-1015184-85) Lovačkog saveza Vojvodine u novi žiro račun:


325-9500600025722-96

Pročitaj sve...

Za novog predsednika Lovackog Saveza Vojvodine, izabran Novak Andrić iz Zrenjanina Dana, 06.aprila 2019. godine u sali "Zlatna dvorana" u krugu Sajma u Novom Sadu održana je izborna Skupština Lovačkog saveza Vojvodine.
Za novog predsednika Lovačkog saveza Vojvodine izabran je Novak Andrić iz Zrenjanina, diplomirani pravnik, dugogodišnji član Lovačkog Udruženja Grada Zrenjanina i Predsednik Skupštine navedenog udruženja.
Za novog zamenika predsednika Lovačkog saveza Vojvodine, izabrana je Sanja Momčilović Bognič iz Bečeja, kinološki sudija i predsednik Damskog lovačkog kluba Bečej.
Za predsednika Skupštine Lovačkog saveza Vojvodine, izabran je diplomirani ekonomista Dragan Gutić iz LU „Srem“ Šid.
Proglašeni su i izabrani članovi za organe saveza:

Za članove Upravnog odbora izabrani su:
-iz geografske oblasti Bačka: Batinić Dušan, Božić Dragan, Kos Ljubiša, Nedeljković Nebojša i Todorović Dragan
-iz Banata: Aksić Bogdan, Arađanski Branislav, Ivančević Radojica, Latinović Mirko i Miok Sima
-iz Srema: Pavić Goran, Radeljević Smiljka i Ratković Jovica

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:
- Iz Bačke: Stanojev Miloš i Čolić Dragan
- Iz Banata: Milošev Paja i Čolak Bojan- Iz Srema: Đurić Dalibor

Za članove Suda časti izabrani su:
- Iz Bačke: Juhas Balint, Kuga Mira i Rošul Boško
- Iz Banata: Bubalo Gradimir, Živankić Vladimir i Matić Miroljub
- Iz Srema: Naić Milovan
Lovački savez Vojvodine je dobio novo rukovodstvo koje započinje mandat u trajanju od naredne četiri godine. Biće to prilika da se sa novom energijom pristupi rešavanju pitanja u lovstvu Vojvodine a da se brizi o divljači, staništima divljači i svim lovcima posvetimo u neophodnoj meri u kojoj to zaslužuje skoro 100 godina duga tradicija Lovačkog saveza Vojvodine.

Pročitaj sve...

U LU PETROVEC IZ BAČ.PETROVCA , NA GODIŠNJOJ IZBORNOJ SKUPŠTINI U LOV. UDRUŽENJU ODRŽANOJ 31.03.2019 G. IZABRANO JE NOVO RUKOVODSTVO ZA NAREDNI ČETVOROGODIŠNJI MANDAT , ZA NOVOG PREDSEDNIKA JE IZABRAN DRAGAN BOŽIČ IZ LD MAGLIĆ A NJEGOV ZAMENIK JE ZOROSLAV BRTKA IZ LD FAZAN KULPIN. TAKOĐE SU IZABRANI I NOVI ČLANOVI UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA .
DOBAR POGLED LU PETROVEC

Pročitaj sve...