+381/ 021 457-023 •

Pročitajte vesti


Lovački Savez Vojvodine 10/04/2018 VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Дистрибуција Ловних карата је почела 10.04.2018.године и обављаће се сваке СРЕДЕ.

1) Електронску форму попуњеног Обрасца захтева за преузимање ловних карата.
Корисник ловишта је дужан да електронску форму попуњеног Обрасца захтева пошаље најмање један дан пре преузимања ловних карата на е-mail hunterns@mts.rs

2) Потписану и оверену Изјаву са деловодним бројем, којом се потврђује да сви подносиоци захтева за ловнe картe испуњавају услове из члана 60. и 61. Закона о дивљачи и ловству.

3) Потписано и оверено Овлашћење (име и презиме, ЈМБГ, број личне карте) да је лице овлашћено за преузимање ловних карата.

4) Доказ о извршеној уплати накнаде за ловне карте.

5) Печат Ловачког удружења

Уплата накнаде за ловне карте врши се:
На рачун: 840-741525843-35
Износ по ловној
карти: 1.000,00 динара
Модел: 97, позив на број: контролни број – општина
Сврха уплате: накнада за ловне карте
Прималац: Буџетски фонд за развој ловства РС

Потребни обрасци:

https://drive.google.com/open?id=0B4swkx4keY-JT2F4R0F2U0kzNmM

https://drive.google.com/open?id=0B4swkx4keY-JYVN5ZWdQMEc3Vnc

https://drive.google.com/open?id=1FmF7O22WNRlInzMFwQ05MTDIkhNs38qJ

Pročitaj sve...
Lovački Savez Vojvodine 14/02/2018 VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Lovački ispit će se održati 29.05.2018. god. (PETAK) sa početkom u 18 sati u prostorijama Lovačkog saveza Vojvodine, ul. Jovana Đorđevića 4, Novi Sad.
Prilikom prijave za ispit dostaviti uverenje za rukovanje oružjem.

PRIJAVA:
https://drive.google.com/open?id=1erGONZxbVfOVL8VtIiaMRSclmzIbNkTE

PRIMER UPLATNICE:
https://drive.google.com/open?id=1GNR7_jhiomokJgc6hekKaC0gXfChxnkH


Pročitaj sve...