+381/ 021 457-023 •

Pročitajte vesti


Ponuda za lov srndaća 2017 u "LU Bečej" VOJVODINA
Paket ponuda 10 grla srndaća do medalje po ceni 4.000 €

Kontakt telefon:
Predsednik udruženja Lastovič Tamaš +381 62 232 336

Pročitaj sve...
Lovački Savez Vojvodine 06/04/2017 VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Дистрибуција Ловних карата је почела 06.04.2017.године и обављаће се сваке СРЕДЕ.
Скрећемо пажњу да су 14.04.и 17.04. нерадни дани.
Молимо Вас да обавезно донесете комплетну документацију.

1) Електронску форму попуњеног Обрасца захтева за преузимање ловних карата.
Корисник ловишта је дужан да електронску форму попуњеног Обрасца захтева пошаље најмање један дан пре преузимања ловних карата на е-mail hunterns@eunet.rs.

2) Потписану и оверену Изјаву са деловодним бројем, којом се потврђује да сви подносиоци захтева за ловнe картe испуњавају услове из члана 60. и 61. Закона о дивљачи и ловству.

3) Потписано и оверено Овлашћење (име и презиме, ЈМБГ, број личне карте) да је лице овлашћено за преузимање ловних карата.

4) Доказ о извршеној уплати накнаде за ловне карте.

5) Печат Ловачког удружења

Уплата накнаде за ловне карте врши се:
На рачун: 840-741525843-35
Износ по ловној карти: 1.000,00 динара
Модел: 97, позив на број: контролни број – општина
Сврха уплате: накнада за ловне карте
Прималац: Буџетски фонд за развој ловства РС

Prilog 3 dokumenta:

https://drive.google.com/open?id=0B4swkx4keY-JYVN5ZWdQMEc3Vnc
https://drive.google.com/open?id=0B4swkx4keY-JZXRQR05UYkZUODg
https://drive.google.com/open?id=0B4swkx4keY-JZXRQR05UYkZUODg

Pročitaj sve...